(Chinhphu.vn) - Một số vị trí công tác trong ngành thông tin và truyền thông phải định kỳ chuyển đổi từ 2 năm (24 tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng).

Ảnh minh họa
Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc ngành thông tin và truyền thông.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bắt buộc áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức đang làm việc ở vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.

Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức; làm từng bước, không gây mất đoàn kết, không làm xáo trộn, đình trệ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Danh mục các vị trí công tác trong ngành thông tin và truyền thông phải định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư này.

Cụ thể, trong lĩnh vực Báo chí, danh mục vị trí công tác cần chuyển đổi (trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc) gồm: Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử; Cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo…

Trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, danh mục vị trí công tác cần chuyển đổi (trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc) gồm: Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động…

Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, danh mục vị trí công tác cần chuyển đổi (trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc) gồm: Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng…

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm (24 tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng) đối với công chức, viên chức làm việc tại các vị trí công tác phải chuyển đổi. Riêng đối với công chức thanh tra thời hạn chuyển đổi là 5 năm (đủ 60 tháng).

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi được thông báo công khai cho công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết trước ít nhất là 30 ngày trước khi chính thức có quyết định chuyển đổi vị trí công tác.

Các trường hợp chưa chuyển đổi và chuyển đổi vị trí công tác trong các trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh