(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông. Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Ảnh minh họa

Cụ thể, mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện theo quy định hiện hành là 2.500.000 đồng/lần thẩm định được Bộ Tài chính đề xuất giảm xuống chỉ còn 1.100.000 đồng/lần thẩm định (giảm tới hơn 50%).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ quy định thu lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện. Theo quy định hiện nay, mức thu lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện là 200.000 đồng/giấy phép. Và Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ khoản thu lệ phí 200.000 đồng này.

Các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là người nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Cục Viễn thông hoặc tổ chức kiểm định được giao thực hiện thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là tổ chức thu phí.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP