(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi một số quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt đô thị.
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định hiện hành, một trong những tiêu chuẩn nhân viên điều độ chạy tàu trên đường sắt đô thị là có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên về điều hành, vận tải hoặc khai thác đường sắt đô thị. Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất: Nhân viên điều độ chạy tàu trên đường sắt đô thị phải có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên về điều hành, vận tải hoặc khai thác đường sắt đô thị. Trường hợp không phải là chuyên ngành đường sắt đô thị để đảm nhận chức danh nhân viên điều độ chạy tàu thì chức danh này phải được đào tạo để đạt tiêu chuẩn của nhân viên điều độ chạy tài đường sắt đô thị theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải trước khi đảm nhận chức năng này.

Tương tự, đối với nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga, nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu, bên cạnh việc phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn về vận tải hoặc khai thác đường sắt, đường sắt đô thị, Bộ Giao thông vận tải đề xuất: Trường hợp có sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn chuyên ngành vận tải hoặc khai thác đường sắt không phải là đường sắt đô thị để đảm nhận chức danh nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga/ nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu thì chức danh này phải được đào tạo để đạt tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga/ nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu đường sắt đô thị theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải trước khi đảm nhận chức năng này.

Về nhiệm vụ của lái tàu, ngoài nhiệm vụ trực tiếp điều khiển tàu chạy an toàn, đúng tốc độ quy định, đúng biểu đồ chạy tàu, thực hiện mệnh lệnh chỉ huy chạy tàu của nhân viên điều độ chạy tàu, quy trình vận hành khai thác, tham gia giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt đô thị như quy định hiện hành, Bộ Giao thông vận tải đề xuất thêm quy định nhiệm vụ của lái tàu đường sắt đô thị như sau: Trường hợp phải dùng lái tàu để hướng dẫn, giám sát cho lái tàu tập sự thì phải đáp ứng yêu cầu sau đây: Lái tàu phải có giấy phép lái tàu phù hợp công nghệ đường sắt đô thị của tuyến đường sẽ hướng dẫn, giám sát cho lái tàu tập sự. Lái tàu phải có đủ kinh nghiệm lái tàu ít nhất 1 năm an toàn trên tuyến đường sắt đô thị của tuyến đường sẽ hướng dẫn, giám sát cho lái tàu tập sự; chịu trách nhiệm chính về an toàn chạy tàu trong quá trình hướng dẫn, giám sát cho lái tàu tập sự thực hành lái tàu. Lái tàu tập sự phải được đào tạo, có bằng, chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện giao thông đường sắt đô thị phù hợp với công nghệ của tuyến đường sắt đô thị sẽ tập sự lái tàu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn