(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Ảnh minh họa

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, cơ bản các chế độ ưu đãi người có công đã được thực hiện tốt, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng. Các nội dung mới tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP như bổ sung mở rộng về điều kiện tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với diện người có công và thân nhân của họ đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc như: Về diện đối tượng và các chế độ ưu đãi, chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa được quy định và hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp được truy tặng hoặc phong tặng; chưa có quy định thực hiện chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác chưa được thực hiện một số chế độ như đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ... Về công tác thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ, quy định hiện hành chưa tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ khi thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ...

Vì vậy, nhằm đảm bảo các quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công đi vào cuộc sống, được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thì việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP là rất cần thiết và cần sớm được ban hành.

Bổ sung quy định về trợ cấp một lần với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, quy định hiện hành quy định trợ cấp 1 lần đối với trường hợp được truy tặng, trường hợp được phong tặng được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng.

Tại dự thảo, Bộ đề xuất sửa đổi đối với trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng nhưng đã chết mà chưa hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần như trường hợp được truy tặng. Vì trên thực tế, các Bà mẹ đều cao tuổi, khi làm hồ sơ đề nghị phong tặng vẫn còn sống, sau khi có quyết định phong tặng đã từ trần nên không có cơ hội thụ hưởng chế độ. Quy định bổ sung đảm bảo không thiệt thòi cho đối tượng và thân nhân.

Dự thảo cũng bổ sung chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Cụ thể, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

Đối với trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác, dự thảo quy định: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ thống nhất đề nghị thì được hưởng trợ cấp hàng tháng, Nhà nước mua bảo hiểm y tế từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất mở rộng thân nhân được hưởng chế độ thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Từ khóa: Người có công