(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 172/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí theo mức thu quy định tại Thông tư này đến hết ngày 31/12/2015, mức thu như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức thu là 30.000 đồng/vé/lượt; 900.000 đồng/vé/tháng; 2.400.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức thu là 40.000 đồng/vé/lượt; 1.200.000 đồng/vé/tháng; 3.250.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức thu là 50.000 đồng/vé/lượt; 1.500.000đồng/vé/tháng; 4.050.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức thu là 80.000 đồng/vé/lượt; 2.400.000 đồng/vé/tháng; 6.500.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit có mức thu là 160.000 đồng/vé/lượt; 4.800.000 đồng/vé/tháng; 12.950.000 đồng/vé/quý.

Kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, mức thu như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức thu là 35.000 đồng/vé/lượt; 1.050.000 đồng/vé/tháng; 2.850.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức thu là 50.000đồng/vé/lượt; 1.500.000đồng/vé/tháng; 4.050.000đồng/vé/quý.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức thu là 75.000 đồng/vé/lượt; 2.250.000 đồng/vé/tháng; 6.050.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức thu là 140.000 đồng/vé/lượt; 4.200.000 đồng/vé/tháng; 11.350.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit có mức thu là 200.000đồng/vé/lượt; 6.000.000đồng/vé/tháng; 16.200.000đồng/vé/quý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

KL