(Chinhphu.vn) - Nhà đầu tư xây dựng khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung, doanh nghiệp (DN) CNTT sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ về đất đai, về thuế, được vay ưu đãi tại Ngân hàng phát triển Việt Nam...

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển khu CNTT tập trung

Dự thảo Nghị định quy định về khu CNTT tập trung do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo dành 1 chương riêng quy định về cơ chế chính sách đối với khu CNTT tập trung.

Theo đó, hoạt động đầu tư xây dựng khu CNTT tập trung sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ, ưu đãi.

Cụ thể, nhà đầu tư xây dựng khu CNTT tập trung được tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, thuế đất; được vay ưu đãi tại Ngân hàng phát triển Việt Nam để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của Nhà nước ở trong và ngoài khu CNTT tập trung phù hợp với tiến độ thực hiện khu CNTT tập trung.

DN thành lập mới từ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 10% trong 15 năm kể từ khi có doanh thu; được miễn thuế TNDN 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo...

Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu CNTT tập trung, có thu nhập từ việc làm tại khu CNTT tập trung thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp.

Nhiều ưu đãi dành cho DN CNTT

Dự thảo quy định, DN CNTT được lựa chọn các hình thức: giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất miễn nộp tiền thuê đất, miễn giảm thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về thuế TNDN, DN được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời gian 15 năm kể từ khi có doanh thu; miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Riêng đối với DN thành lập mới từ dự án sản xuất sản phẩm CNTT trọng điểm, có quy mô lớn cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài tới 30 năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, DN CNTT còn được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định hoặc trực tiếp phục vụ nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung số và các sản phẩm phần cứng. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án đầu tư trong khu CNTT tập trung được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Ngoài ra, DN được hưởng thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng (GTGT) như đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; miễn thuế GTGT cho trang thiết bị, máy móc, linh kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định; miễn thuế GTGT nguyên vật liệu nhập khẩu dùng để sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung số và các sản phẩm phần cứng trong nước chưa sản xuất được.

Đồng thời, được ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và các quỹ khác theo quy định của pháp luật để sản xuất, nghiên cứu phát triển (R&D), ươm tạo DN và đào tạo nhân lực CNTT.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý.

Cổng TTĐT Chính phủ