(Chinhphu.vn) - Ngày 18/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Tại phiên họp, các thành viên của Tiểu ban đã góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (dự thảo Báo cáo); thống nhất đánh giá các dự thảo văn kiện đã được Tổ biên tập chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn, đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý từ các phiên họp trước để thể hiện trong dự thảo Báo cáo.

Các ý kiến đồng tình cao với bố cục của dự thảo Báo cáo, đồng thời bổ sung, góp ý thêm một số ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đồng tình với ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá được thể hiện trong dự thảo Báo cáo, các thành viên của Tiểu ban đề nghị Tổ Biên tập cân nhắc, thể hiện thêm một số nội dung liên quan đến các giải pháp đột phá…

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên của Tiểu ban; đồng thời đề nghị Tổ Biên tập trung hoàn thiện dự thảo theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao.

Dự thảo Báo cáo (rút gọn) cần chọn vấn đề cụ thể, ngắn gọn để xin ý kiến đại hội cấp cơ sở; tập trung định hướng thảo luận, làm sâu sắc hơn dự thảo báo cáo (đầy đủ) để xin ý kiến đại hội cấp huyện và cấp tỉnh. Về phương hướng và từng nhiệm vụ, giải pháp, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 và ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ Biên tập cần tiếp tục hoàn thiện nội dung của từng nhiệm vụ, giải pháp, chú trọng khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị theo tiến độ đề ra./.