(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Hạnh là công an thường trực xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đề nghị cho biết chức danh bán chuyên trách của xã có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không, có được nhận thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Nam Định trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm 2, Điều 15 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, ông Nguyễn Văn Hạnh đang là công an thường trực tại xã Mỹ Tiến, là chức danh bán chuyên trách nên ông không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH như cán bộ công chức Nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLB-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 3188/BHXH-CSXH ngày 30/7/2010 của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nam Định đã có Công văn số 579/BHXH ngày 26/8/2010 hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với cán bộ, công chức xã.

Theo đó, BHXH tỉnh Nam Định có đề nghị UBND các huyện, TP. Nam Định chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện BHXH, BHYT. Do vậy, ông Nguyễn Văn Hạnh có thể liên hệ với UBND huyện Mỹ Lộc và UBND xã Mỹ Tiến về việc cấp thẻ BHYT của ông.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nam Định đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc