(Chinhphu.vn) - Theo quy định, những người đã nghỉ theo chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, đã được giải quyết đúng chính sách chế độ thì không được trả lại số tiền trợ cấp đã nhận để chuyển sang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động.

Bà Hoàng Thu Hồng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, email: thu_hong_hoang@...) công tác tại Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản huyện Châu Thành. Từ tháng 5/1977 đến năm 1991, bà Hồng nghỉ việc theo Quyết định số 176/HĐBT về việc sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh.

Theo phản ánh của bà Hồng, từ năm 1991 đến nay, bà Hồng chưa được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của bà Hồng, BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Công văn số 3168/LĐTBXH-CSLĐXH ngày 24/9/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Những người đã nghỉ theo chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, đã được giải quyết đúng chính sách chế độ thì không được trả lại số tiền trợ cấp đã nhận để chuyển sang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động; đơn vị nào giải quyết sai chế độ, chính sách thì đơn vị ấy phải chịu trách nhiệm giải quyết đúng chính sách, chế độ của nhà nước đối với người lao động.

Do vậy, bà Hồng nghỉ việc theo Quyết định số 176/HĐBT nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ việc, đề nghị bà Hồng liên hệ với đơn vị cũ. Nếu đơn vị cũ đã giải thể, bà liên hệ với đơn vị chủ quản cấp trên để được xem xét, giải quyết.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc