(Chinhphu.vn) – Bố đẻ ông Hoàng Văn Trường (tỉnh Nam Định) là ông Hoàng Ngọc Can, được giám định suy giảm khả năng lao động từ năm 1986 là 81%, hiện đang hưởng trợ cấp mất sức lao động và chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ông Trường muốn được biết bố ông có được hưởng chế độ trợ cấp người phục vụ theo quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng không?

Về vấn đề trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a mục 3 Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định: “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động được miễn giám định mức độ suy giảm khả năng lao động” và Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng “Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học” được hưởng mức 2.

Theo đó, ông Hoàng Ngọc Can là đối tượng đang hưởng mất sức lao động thì được miễn giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động và được hưởng chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở mức 2 (mức trợ cấp của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80%).

Việc ông Hoàng Ngọc Can đang hưởng chế độ mất sức lao động (tỷ lệ 81%) là tỷ lệ để ông Hoàng Ngọc Can được hưởng các quyền lợi chế độ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện, không phải là tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để tính hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Do đó, ông Hoàng Ngọc Can không được hưởng chế độ trợ cấp người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Pháp lệnh số 04/2010/UBTVQH13.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ người HĐKC nhiễm chất độc hóa học

Điều kiện hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học

Căn cứ giải quyết trợ cấp bị nhiễm chất độc hóa học

Trả lời về việc hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam

Hồ sơ xét hưởng trợ cấp bị nhiễm chất độc hóa học

Công dân hỏi về chính sách ưu đãi người có công

Về việc xét hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam

Về việc lập hồ sơ đối tượng nhiễm chất độc hóa học

Điều kiện hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học

Chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Từ khóa: Trợ cấp mất sức lao động , trợ cấp người phục vụ người HĐKC