(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Nở, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Thịnh, thuộc thôn đặc biệt khó khăn Vĩnh Định, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định thắc mắc, giáo viên công tác tại trường có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh cho biết đã nhận được Công văn của Sở Tài chính tỉnh Bình Định trả lời về vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi giáo viên tại các trường trên địa bàn xã thuộc 62 huyện nghèo nhưng không phải xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Theo đó, nếu căn cứ khoản 2, Mục III, Phần II của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thì tất cả các xã thuộc huyện nghèo đều được hưởng cơ chế, chính sách quy định như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Tuy nhiên, khoản 2, Mục I Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ quy định danh mục xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Do vậy, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét để thực hiện chính sách ưu đãi này, bởi đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn đối với các xã thuộc 62 huyện nghèo nhưng không phải xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II về chính sách ưu đãi ngành Giáo dục.

Vì thế, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thạnh trả lời, trường hợp bà Nguyễn Thị Nở, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Thịnh và các giáo viên đang công tác tại địa bàn xã Vĩnh Thịnh sẽ được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP khi có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc