(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã giải đáp thắc mắc của ông Nguyễn Ngọc Hưng về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng (email: hungnguyen05@...) là giáo viên trường THCS Yên Khương, xã Yên Khương - xã vùng biên giới thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

 

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

(Theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP)

Ông Hưng công tác tại đây được 10 năm và đã hưởng phụ cấp thu hút trong 5 năm đầu, những năm sau đó ông Hưng không được hưởng thêm chế độ gì.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hưng đề nghị cho biết, nhà giáo công tác tại xã biên giới đã hết thời gian hưởng phụ cấp thu hút có được hưởng chế độ gì khác không?

Về câu hỏi của ông Hưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK) áp dụng theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

Theo đó, hiện nay ông Nguyễn Ngọc Hưng đã và đang được hưởng theo đúng quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo Thông tư 09/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tỉnh Thanh Hóa chỉ có 4 xã được hưởng, trong đó không có xã Yên Khương, huyện Lang Chánh. Do vậy, cán bộ, viên chức đang công tác tại xã Yên Khương không được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt này.

Như vậy, ngoài các chế độ tiền lương và phụ cấp được quy định theo Nghị định của Nhà nước và chính sách thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP mà ông Nguyễn Ngọc Hưng được hưởng thì không còn chế độ khác.

Cổng TTĐT trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc