(Chinhphu.vn) –  Bà An Bình (nhokhong92@...) hỏi: Người lao động được hưởng mấy lần trợ cấp thất nghiệp và BHXH một lần? Có quy định chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp duy nhất 2 lần không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và BHXH một lần như sau:

Người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện:

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Ra nước ngoài để định cư. 

Với quy định nêu trên thì người lao động khi có đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ BHTN hoặc BHXH một lần (không có quy định chỉ được hưởng duy nhất 2 lần như bạn hỏi).

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Thời hạn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

Thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm thất nghiệp