(Chinhphu.vn) - Ông Phan Thanh Phong (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; email: ducnhat12@...) công tác tại xã A Bung và A Vao, đây là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Đắk Rông từ năm 1999 đến năm 2009, hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

Từ năm 2009 đến nay, ông Phong công tác tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Ông Phong muốn biết, trường hợp của ông có được hưởng chế độ quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Phong có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 1999 đến nay, đã hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian 5 năm theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP. Nghị định 116/2010/NĐ-CP không nói rõ những người đang công tác và đã hưởng chính sách theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP có được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không.

Tuy nhiên, tại khoản 5, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định, phụ cấp thu hút áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Phụ cấp gồm 4 mức: 20%, 30%, 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp ông Phong là giáo viên trường Tiểu học Trung Giang thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP nên không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Các loại chính sách còn lại nếu ông Phong chưa được hưởng theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP hoặc tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì được hưởng theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Hiện nay, theo tinh thần hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, trường Tiểu học Trung Giang đã lập danh sách cán bộ, viên chức hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP trình cấp trên bổ sung kinh phí chi trả. Theo đó, trường hợp ông Phong được hưởng phụ cấp công tác lâu năm mức 0,7 và trợ cấp lần đầu theo đúng quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Chính sách tại xã không còn thuộc diện Chương trình 135

Trường hợp nào được hưởng ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn?

Có được hưởng đồng thời 2 phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi

Trợ cấp lần đầu với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng phụ cấp lâu năm vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: phụ cấp thu hút , vùng đặc biệt khó khăn