(Chinhphu.vn) - Ông Tạ Tấn Hưng (tỉnh Vĩnh Phúc) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp: Giáo viên đã hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hiện vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, chế độ phụ cấp thu hút và các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì trường hợp đã hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì không được hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Chính sách ưu đãi giáo viên tại các vùng đặc biệt khó khăn

>> Giáo viên vùng đặc biệt khó khăn chỉ được hưởng một mức ưu đãi cao nhất

>> Trợ cấp giáo viên vùng đặc biệt khó khăn

>> Hướng dẫn thực hiện chính sách với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn