(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hiền (TP. Hà Nội), trước đây bà sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 22/7/2010 bà nhập hộ khẩu tại khu 212, tập thể Học viện kỹ thuật Quân sự, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Hiện bà Hiền đang gặp vướng mắc khi xác nhận tình trạng hôn nhân để chuẩn bị lập gia đình.

Bà Hiền đã đến xã Xuân Đỉnh xin xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng chỉ được xác nhận từ ngày 22/7/2010. Sau đó, bà Hiền mang xác nhận đến phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (nhà chồng tương lai) để đăng ký kết hôn thì không được chấp nhận và yêu cầu phải có xác nhận của UBND xã Xuân Đỉnh từ năm 18 tuổi đến nay chưa kết hôn lần nào. Bà Hiền quay về xã Xuân Đỉnh xin xác nhận thì được trả lời việc này không thuộc thẩm quyền của xã.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hiền đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về trường hợp của bà.

Về vấn đề này, ông Phạm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội hướng dẫn như sau:

Căn cứ tại tiết d, khoản 2, Mục II, Thông tư số 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 2/6/2008 quy định: Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài) mà UBND cấp xã nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.

Do vậy, đối với tường hợp của bà Nguyễn Thị Hiền thì bà có thể đến UBND xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm làm cam đoan về tình trạng độc thân của mình từ khi 18 tuổi đến ngày bà nhập hộ khẩu và nộp lại giấy chứng nhận độc thân đã được cấp để UBND xã Xuân Đỉnh cấp lại xác nhận độc thân cho bà Hiền từ khi 18 tuổi đến nay chưa đăng ký kết hôn với ai.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Hướng dẫn cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Xác nhận tình trạng hôn nhân khi đã qua nhiều nơi cư trú

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân

Hướng dẫn việc xác nhận về tình trạng hôn nhân

Từ khóa: 01/2008/TT-BTP