(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hồng Hạnh (tỉnh Quảng Nam) hỏi: Bà ngoại tôi có 3 sổ lĩnh tiền trợ cấp, đó là: Có công cách mạng, liệt sĩ  và thương binh (hạng 1/4). Vậy, số tiền quà Tết hàng năm theo chế độ bà tôi được nhận là bao nhiêu? 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Trưởng phòng Chính sách 1 – Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán Chủ tịch nước có Quyết định tặng quà cho một số đối tượng người có công với cách mạng như sau:

Mức quà 400.000 đồng

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ  cấp ưu đãi hàng tháng;

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

4. Thân nhân liệt sĩ  đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

5. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

6. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;

7. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà 200.000 đồng

1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như  thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ  (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);

4. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

5. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

Mỗi người chỉ được nhận 1 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp 1 người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 1 suất quà với mức cao nhất. Trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng 1 mức quà thì được nhận 1 suất quà với mức đó.

Tuy nhiên, trong câu hỏi của bà Hạnh không nêu rõ bà ngoại của bà thuộc đối tượng nào trong các đối tượng người có công với cách mạng nên đề nghị bà Hạnh tham khảo các quy định trên để đối chiếu với trường hợp bà ngoại của bà. 

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Chế độ đối với người có công

Chế độ đối với thân nhân của cán bộ Tiền khởi nghĩa

Chế độ với thân nhân của người có công đã chết

Từ khóa: Bà mẹ Việt Nam anh hùng