(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Hiệp (Quảng Ninh) hỏi: Cán bộ y tế công tác tại trường học của xã thuộc Chương trình 135 có được hưởng phụ cấp theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 không và mức hưởng như thế nào?

Giải đáp câu hỏi này, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, Khoản 1 Điều 2 Nghị định 64/2009/NĐ-CP nêu rõ đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp gồm: Cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của nhà nước, như  trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm y tế cơ quan, trường học; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh; trung tâm y tế; bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên.

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 64/2009/NĐ-CP, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm: Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135 giai đoạn II), các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được quy định tại các quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, cán bộ y tế công tác tại trường học của xã thuộc Chương trình 135 được hưởng phụ cấp theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP.

Về mức phụ cấp, Điều 5, 6 Nghị định 64/2009/NĐ-CP quy định: Cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y được điều động hoặc hiện đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian cán bộ, viên chức y tế được hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

Ngoài ra, cán bộ, viên chức y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định 64/2009/NĐ-CP thì không tiếp tục hưởng phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Y tế đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc