(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Bạch Tuyết (tuyet.bachtuyet.le096@...) hỏi về việc áp dụng chế độ phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ với giáo viên công tác tại trường có 3 phân hiệu, trong đó 1 phân hiệu đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bà Tuyết công tác tại Trường tiểu học Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trường có 3 phân hiệu, trong đó phân hiệu chính đóng trên địa bàn xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 2 phân hiệu còn lại thì không.

Bà Tuyết muốn biết, các giáo viên đang giảng dạy tại 2 phân hiệu không đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, mục 1 Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định: "Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Như vậy, việc bà Tuyết và các giáo viên khác hiện đang giảng dạy (công tác) ở các phân hiệu không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút vùng đặc biệt khó khăn

Chính sách tại xã không còn thuộc diện Chương trình 135

Trường hợp nào được hưởng ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn?

Có được hưởng đồng thời 2 phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi

Trợ cấp lần đầu với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng phụ cấp lâu năm vùng đặc biệt khó khăn

 

Từ khóa: vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn , Nghị định 116/2010/NĐ-CP