(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Cao Cảnh (Đắk Lắk; email: tinhocgiakhang@...) hiện đang công tác ở Trường THCS Hoàng Hoa Thám, xã Cư Yang, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 1/2013, khi xã Cư Yang ra khỏi Chương trình 135, ông Cảnh mới hưởng phụ cấp thu hút được 4 tháng.

Ông Cảnh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút đủ 60 tháng theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP không?

Về trường hợp ông Cảnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP về chính sách đối với các đối tượng đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Do đó, hiện nay ông Cảnh đang công tác ở xã Cư Yang là xã không còn thuộc diện Chương trình 135 thì ông không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP, mặc dù trước đây ông mới chỉ được hưởng phụ cấp thu hút 4 tháng trong thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Bộ GDĐT hướng dẫn đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

- Bổ sung chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: phụ cấp thu hút , 19/2013/NĐ-CP , Chương trình 135