(Chinhphu.vn) - Sau 4 năm tham gia nghĩa vụ quân sự, bà Nguyễn Thị Hoa (TP. Hồ Chí Minh; email: hoahong101100@...) học Đại học sư phạm rồi tham gia giảng dạy đến nay. Bà Hoa hỏi, thời gian bà tham gia nghĩa vụ quân sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì thời gian đi nghĩa vụ quân sự mới được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Trường hợp bà Hoa, đi nghĩa vụ quân sự 4 năm, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bà Hoa học trường Đại học sư phạm, ra trường giảng dạy đến nay. Trước khi đi nghĩa vụ quân sự, bà Hoa chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nghề nên thời gian đi nghĩa vụ quân sự không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Giáo viên trường ngoài công lập có hưởng phụ cấp thâm niên?

Một năm thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo ra sao?

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo khi chuyển công tác

Phụ cấp thâm niên với giáo viên kiêm nhiệm

Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

Thời gian nhà giáo đi học được tính hưởng phụ phụ cấp thâm niên

Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo

 Bộ GDĐT hướng dẫn tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

Giảng dạy đủ số giờ được xét hưởng phụ cấp thâm niên

Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo