(Chinhphu.vn) - Ông Phan Bùi Trúc (Ninh Thuận; email: pbtruc@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo với trường hợp của ông đã có 37 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó 10 năm công tác trong quân đội.

Ông Trúc nhập ngũ năm 1975, năm 1985 thì chuyển ngành đi học. Từ năm 1987 ông Trúc về giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Trãi thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thuận Hải, nay là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Đến năm 1989 ông chuyển về công tác tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp dạy nghề Phan Rang. Ông Trúc hỏi, thời gian công tác trong quân đội của ông có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận cho biết, Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ đối với nhà giáo, đã quy định về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có).

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b nói trên không bao gồm thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì thời gian ông Trúc công tác trong quân đội trước khi vào ngành giáo dục giảng dạy, giáo dục ở cơ sở giáo dục không được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Phụ cấp thâm niên với giáo viên quân nhân chuyên nghiệp

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Phụ cấp thâm niên với giáo viên thỉnh giảng

Một năm thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo ra sao?

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo khi chuyển công tác

Phụ cấp thâm niên với giáo viên kiêm nhiệm

Những câu hỏi về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

Thời gian nhà giáo đi học được tính hưởng phụ phụ cấp thâm niên

Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo

 Bộ GDĐT hướng dẫn tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

Giảng dạy đủ số giờ được xét hưởng phụ cấp thâm niên

Từ khóa: phụ cấp thâm niên , công tác trong quân đội