(Chinhphu.vn) - Ông Mai Xuân Vân (Quảng Nam; email: nguyenthixuanha80@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp chế độ hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 và Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo phản ánh của ông Vân, Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định học sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập 70.000 đồng/tháng.

Theo quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg thì học sinh bán trú tại trường Phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg, trẻ em 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 120.000 đồng/tháng.

Ông Vân thắc mắc, học sinh bán trú tại trường Phổ thông dân tộc nội trú, có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn có đồng thời được hỗ trợ chi phí học tập 70.000 đồng/tháng và tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu không?

Tương tự, trẻ em dưới 5 tuổi có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng cả 2 chế độ ưu đãi là hỗ trợ chi phí học tập 70.000 đồng/tháng và tiền ăn trưa 120.000 đồng/tháng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc hỗ trợ chi phí hỗ trợ học tập 70.000 đồng/tháng là cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, mục đích là để mua sách, vở và các đồ dùng khác….

Theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì học sinh bán trú tại trường Phổ thông dân tộc bán trú được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu.

Còn theo Quyết định 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì trẻ em 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 120.000 đồng/tháng.

Như vậy, nội dung hỗ trợ của các văn bản trên là khác nhau, vì vậy nếu một đối tượng là học sinh bán trú tại trường Phổ thông dân tộc nội trú, có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc là trẻ em 5 tuổi có hộ khẩu cư trú tại vùng đặc biệt khó khăn thì đều được hưởng cả 2 chế độ theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Nghị định 49/2010/NĐ-CP