(Chinhphu.vn) - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Nguồn ảnh: VOV

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Từ 59 đồng chí đề cử trong danh sách, Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành.

Riêng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Mùa A Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) và đồng chí Lê Thành Đô (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa mới đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vujh Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

BT

Từ khóa: Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên , Nguyễn Văn Thắng , Đại hội Đảng , Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng , nhiệm kỳ 2020-2025