(Chinhphu.vn) - Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX Hồ Quốc Dũng

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Hội nghị đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Lê Kim Toàn, Nguyễn Phi Long được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 10 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.  

Đồng chí Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966, quê quán xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; là thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí từng giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2010), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định (từ tháng 1/2011 đến tháng 11/2014).

Từ tháng 11/2014 đến ngày 14/10/2020 đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.