(Chinhphu.vn) - Sáng 27/10, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Đại hội đại Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh TTXVN

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lao động cùng 349 đại biểu đại diện cho gần 20.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đến nay, Ninh Thuận đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn đan xen nhưng kinh tế của tỉnh Ninh Thuận vẫn phát triển ổn định. Cụ thể, ngành công nghiệp tăng 82,8%; du lịch tăng bình quân 19,7%/năm. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 38,2%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay còn 5,74%. Đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn. Quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng để đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020; đồng thời, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,5-2% năm; quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững.

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 6.400 - 6.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12-13%/năm.

Ảnh TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Cường đã biểu dương và chúc mừng những thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Lương Cường đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích nhằm đánh giá đúng tình hình, xác định rõ nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Lương Cường cho rằng, Ninh Thuận có đủ điều kiện về “thiên thời, địa lợi”, do đó, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao hơn, xác định đúng những khâu đột phá và có giải pháp tích cực, chủ động, quyết liệt để đưa kinh tế tiếp tục phát triển.

Đồng chí Lương Cường đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục bám sát quy hoạch từng ngành, lĩnh vực để có định hướng, chiến lược phát triển hiệu quả; tập trung rà soát, triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù Trung ương hỗ trợ. Đồng thời, Ninh Thuận chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh gắn với thu hút đầu tư để tập trung phát triển các nhóm ngành trụ cột như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao...; tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tỉnh cần chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

Đồng chí Lương Cường lưu ý, là địa bàn có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng - an ninh quốc gia, Ninh Thuận cần gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bên cạnh đó, Ninh Thuận cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động, âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đồng chí Lương Cường mong muốn Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu vào cấp ủy những đồng chí tiêu biểu về mọi mặt, có uy tín trong Đảng, nhân dân để đưa Ninh Thuận vượt qua khó khăn, thách thách; xây dựng Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến hết ngày 28/10.