(Chinhphu.vn) - Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 45.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Ảnh: Báo Trà Vinh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đạt chuẩn nông thôn mới vào trước năm 2025 và tỉnh có kinh tế-xã hội trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước 2030. Vì vậy, các đại biểu cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của tỉnh trong 5 năm qua và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho 5 năm tới. Đồng thời bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025 để quy tụ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong 5 năm qua, tỉnh đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra: Kinh tế tăng trưởng bình quân 11,95%/năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,89 lần so cuối năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 28,98%. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; hoàn thành trước thời hạn về mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực giáo dục-đào tạo có những chuyển biến tích cực; sức khỏe của nhân dân được chăm sóc tốt hơn. Các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, hộ nghèo được quan tâm; hộ nghèo giảm từ 13,23% năm 2015 xuống còn 1,57% năm 2020. Chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. An ninh chính trị được giữ vững, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường.

Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp kiện toàn, năng lực lãnh đạo, quản lý được nâng lên.  

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ hơn, sâu sắc hơn nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan để sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, bầu đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng.