(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cộng đồng DN, địa điểm làm thủ tục hải quan theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thực tế đảm bảo yêu cầu quản lý nhưng gây khó khăn cho DN, bởi nơi xuất hàng thực tế và địa điểm giải quyết thủ tục có nhiều trường hợp khác biệt, gây nên sự thiếu chủ động và đồng bộ trong thông quan hàng hóa cho DN.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho DN, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 hướng dẫn như sau:

- Đối với nhóm hàng: khoáng sản, thủy sản tươi sống, thực phẩm đông lạnh... được xếp ngay lên phương tiện vận tải từ cơ sở khai thác, sản xuất.

- Đối với nhóm hàng: dầu thô, khí hóa lỏng, hàng rời, hàng siêu trường, siêu trọng: không yêu cầu phải tập kết đủ hàng, nhưng phải thông báo địa điểm tập kết hàng, địa điểm neo đậu phương tiện vận tải chở hàng xuất khẩu.

- Đối với một số ngành nghề đặc thù, có tính thời vụ cao, khối lượng lớn như gia công, sản xuất xuất khẩu: hàng may mặc, da giầy, chế biên nông, thủy sản... không yêu cầu phải tập kết đủ hàng nhưng phải khai báo địa điểm tập kết hàng xuất khẩu.

Thanh Thủy