(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở cao tầng CT3 thuộc Khu Đô thị mới C2 (Dự án Gamuda) tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH Gamuda Land như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng, thì công trình thuộc dự án khu đô thị mới Gamuda đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.

Song, theo điểm h, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh thì công trình của dự án thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 không yêu cầu thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Do đó, thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư; Bộ Xây dựng xét thấy, nếu công trình nhà ở cao tầng CT3 thuộc Dự án Khu Đô thị mới C2 tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội do Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam thực hiện đã có quy hoạch chi tiết 1/500 thì được xem xét miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, trước khi khởi công xây dựng, thiết kế của công trình phải được lập, thẩm định theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2014 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; đồng thời phải thực hiện các yêu cầu của pháp luật về quản lý công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Thúy An