(Chinhphu.vn) – Trong năm 2016, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán vốn thành công tại 73 DN (trong đó bán hết vốn tại 71 DN, bán bớt vốn tại 2 DN) và có 37 DN trong danh sách khó bán, thu về 16.112 tỷ đồng, bằng 5,2 lần so với giá vốn (3.083 tỷ đồng).

Theo SCIC, tính đến 31/7, tổng danh mục đầu tư của Tổng Công ty gồm 141 DN, với vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách là 19.558 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 94.927 tỷ đồng, bao gồm: 134 công ty cổ phần; 2 công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 5 công ty TNHH MTV.

Việc quản lý vốn nhà nước được thực hiện thông qua 227 người đại diện, trong đó có 171 người là cán bộ DN (chiếm tỉ lệ 75%).

Trong giai đoạn hiện nay, công tác bán vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của SCIC. Tuy bối cảnh thị trường không nhiều thuận lợi, nhưng lực lượng người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN của SCIC đã phối hợp tốt với Tổng Công ty xử lý các tồn tại, hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ sơ bán vốn, giới thiệu nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt để bán vốn thành công.

Cụ thể, năm 2016, SCIC bán vốn thành công tại 73 DN (trong đó bán hết vốn tại 71 DN, bán bớt vốn tại 2 DN) và có 37 DN trong danh sách khó bán, thu về 16.112 tỷ đồng, bằng 5,2 lần so với giá vốn (3.083 tỷ đồng).

Theo đại diện SCIC, trong năm 2016 vừa qua, với sự góp sức của người đại diện đóng vai trò là lãnh đạo chủ chốt tại DN, một số DN có vốn Nhà nước do SCIC quản lý đã đạt mức vượt kế hoạch doanh thu trên 10% như Bảo Minh (148%), Nhựa Bình Minh (131%), Sa Giang (136%), SIC (122%), Vinaconex (114%), Vinamilk (113%), Ftel (113%), Dược Hậu Giang (111%), Vinare (110%)…

Không những thế, nhiều DN có tỉ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (chỉ số ROE) rất cao như ở Vinamilk (42%), FTel (29%), Nhựa Bình Minh (27%), Dược Hậu Giang (25%), Công ty CP Sa Giang (24%), Nhựa Tiền Phong (22%), FPT (22%), Traphaco (21%)…

Kết quả đánh giá năm 2016 có 122 người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 32,4%; 155 người đại diện hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 41,3%. Đối với người quản lý tại các công ty TNHH MTV, có 10/18 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 55,6%.

Bắt đầu từ tháng 7/2017, Tổng Công ty đang đi vào thí điểm áp dụng hệ thống quản trị nhân sự mới theo hướng chuẩn hoá nội dung, chất lượng và tiến độ đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên là người lao động tại Tổng Công ty (trong đó có cả các cán bộ của SCIC hiện đang là người đại diện biệt phái đến các DN thành viên).

T. Minh