(Chinhphu.vn) - Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam”, Đại hội đại biểu Đảng bộ PVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 3 và 4/8.

Ban Thường vụ Đảng ủy PVN nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP/Linh Đan

Đại hội với sự tham dự của 297 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động dầu khí.

Báo cáo Chính trị của Đại hội nhận định, giai đoạn 2015 - 2020, là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của ngành dầu khí Việt Nam. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ Tập đoàn phải đối diện với tình hình Biển Đông phức tạp, cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu, đặc biệt là “khủng hoảng kép” do giá dầu giảm sâu và dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ PVN đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thành công 8 nhóm chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVN lần thứ II. Thành tựu đó là sự đóng góp của gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí đang miệt mài làm việc tại các nhà máy công trình trên đất liền đến những giàn khoan giữa biển khơi sóng gió, không chỉ khai thác những giọt vàng đen phục vụ phát triển kinh tế đất nước mà còn là những người chiến sỹ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong quản trị điều hành doanh nghiệp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh HàNiê Kđăm đánh giá cao tinh thần phê và tự phê, cũng như đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ PVN.

Trong những năm tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục biến động, khó lường. Với vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế, PVN tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Muốn vậy, các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn phải nâng cao quyết tâm chính trị nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời tích cực thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”. Xây dựng định hướng chiến lược sản phẩm mới của Tập đoàn phù hợp sự phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị số, xu hướng tiết kiệm năng lượng trong đời sống xã hội, đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự phù hợp, cụ thể hóa các nhóm giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Thành viên HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Linh Đan