(Chinhphu.vn) - Là Đảng bộ cấp trên cơ sở với hơn 4.700 đảng viên đang sinh hoạt tại 91 tổ chức Đảng trực thuộc trải dài khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Diễn ra vào những ngày đầu tháng 6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ VietinBank là Đại hội điểm, đồng thời là Đại hội đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thành công của Đại hội sẽ góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VietinBank đã triển khai quyết liệt và có kết quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; kế hoạch kinh doanh trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm. So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2020 đạt kết quả vượt trội. VietinBank tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá: VietinBank đã và đang thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai kịp thời các chủ trương chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước. Ngân hàng ngày càng được đánh giá cao với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín được nhiều tổ chức xếp hạng trong nước và quốc tế trao tặng; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Riêng về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ ngân hàng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật.

VietinBank đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá

Kết thúc Đại hội, ông Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Các ông Trần Minh Bình và Trần Kiên Cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank. Đại hội Đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ X cũng đã bầu đoàn đại biểu 12 người dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt BCH Đảng bộ VietinBank khóa X.

Tại Đại hội, các đại đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ X, thống nhất ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra trong đó, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ VietinBank sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời, có kết quả 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy ngân hàng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, đảng viên am hiểu sâu về công tác đảng; đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng và phù hợp với tình hình hiện nay.

Làm tốt công tác dân vận và “Dân vận khéo”, phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng VietinBank; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong hệ thống.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Bảo đảm tốc độ phát triển hợp lý và bền vững, quản trị tốt chất lượng tăng trưởng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, tạo đà tăng trưởng bứt phá về hiệu quả. Nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động và quản trị hiệu quả chi phí hoạt động. Kiểm soát quy mô và chất lượng danh mục tài sản có rủi ro phù hợp với lộ trình tăng vốn tự có.

Thứ tư, đổi mới sáng tạo trong phát triển. Tiếp tục thực hiện khẩn trương, có kết quả Chương trình “6 hóa”. Thực hiện có hiệu quả Văn hóa doanh nghiệp nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tự hào được làm việc, cống hiến vì một VietinBank phát triển bền vững. Đề cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ các quy định của ngân hàng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh để phát triển kinh doanh; đa dạng sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đổi mới sáng tạo, phát triển mối quan hệ hợp tác với các định chế tài chính, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Tiếp tục phát triển thương hiệu VietinBank.

Đảng bộ xác định về quyết tâm thực hiện thành công 2 khâu đột phá.

Thứ nhất, đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng là nền tảng chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng; chuyển dịch mạnh mẽ phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Thứ hai, ứng dụng mạnh mẽ, sáng tạo Cách mạng Công nghiệp 4.0, thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số là động lực phát triển VietinBank.

Anh Minh