(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2016.

Các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phải thực hiện báo cáo định kỳ để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát.
Cụ thể, các doanh nghiệp phải báo cáo kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu của doanh nghiệp như: Doanh thu bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp; số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp; số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo với từng sở công thương và được các Sở Công Thương xác nhận.

Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả nộp thuế vào ngân sách Nhà nước năm 2015 và trong 6 tháng đầu năm 2016 kèm theo tờ khai nộp các loại thuế vào ngân sách Nhà nước.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin về doanh nghiệp như tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email…

Việc báo cáo này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Hoạt động báo cáo định kỳ này là cần thiết để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, từ đó phát hiện kịp thời các vi phạm nếu có.

Mới đây, Cục Quản lý cạnh tranh đã ra quyết định xử phạt hàng trăm triệu đồng với 4 doanh nghiệp đa cấp có hành vi vi phạm.

 Big C vẫn chưa nộp 3.600 tỷ đồng thuế chuyển nhượng

Sau gần 2 tháng hệ thống Big C Việt Nam chuyển nhượng về Central Group, đến nay, cơ quan thuế vẫn chưa nhận được hồ sơ kê khai và nộp thuế chuyển nhượng vốn.

Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn, có nghĩa đến nay Big C đã quá hạn gần 50 ngày.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã gửi công văn yêu cầu Big C phải sớm kê khai và nộp thuế. Trong trường hợp, doanh nghiệp này vẫn cố tình chây ỳ, Tổng cục Thuế sẽ kiến nghị Bộ KH&ĐT tạm dừng việc thay đổi người đại diện pháp luật, thậm chí sẽ áp dụng những biện pháp cưỡng chế.

Ước tính, số tiền thuế chuyển nhượng Big C phải đóng vào khoảng 3.600 tỷ đồng.

Nguyên Bảo (tổng hợp)