(Chinhphu.vn) - Trong 8 tháng qua, cả nước có 73.404 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 567.900 tỷ đồng, tăng 19,7% về số DN và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Cập nhật mới nhất đến hết tháng 8/2016 của Hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia (Bộ KH&ĐT) cũng cho thấy, số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26%. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 8 tháng là 857.200 người, bằng 98,2% cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực hoạt động, số DN đăng ký thành lập mới 8 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số DN và số vốn đăng ký là kinh doanh bất động sản; khai khoáng; thông tin và truyền thông; sản xuất, phân phối điện, nước, gas; công nghiệp chế biến, chế tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; giáo dục và đào tạo; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm...

Riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số DN đăng ký thành lập mới trong 8 tháng giảm 34% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký giảm 22,1%.

Bên cạnh đó, trong 8 tháng qua, còn có hơn 1.024 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn, nâng tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng đạt 1.592,5 nghìn tỷ đồng.

Số DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2016 là 18.711 DN, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước (8 tháng năm 2015 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014).

Công Trí