(Chinhphu.vn) – Giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư dự kiến hoàn thành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840 MW.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện bảo đảm đồng bộ tiến độ đưa vào vận hành các dự án nguồn điện, đồng thời tăng cường liên kết nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực để đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo đó, trong giai đoạn này, EVN dự kiến sẽ phấn đấu hoàn thành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840 MW. Cùng với đó sẽ nỗ lực bảo đảm huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 với tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 606.000 tỷ đồng.

Để nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ trong công tác đầu tư xây dựng, Tập đoàn đã thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học thông qua việc thu thập, xử lý dữ liệu tập trung về phát triển nguồn phát, phụ tải và phân bổ theo khu vực.

Trước mắt thông qua Tổ công tác về tính toán hệ thống đang được EVN dự kiến thành lập với nòng cốt là Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, các chuyên gia từ các Ban và đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ngay từ cuối năm 2020.

Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiểm soát dòng tiền và chính sách huy động vốn cho đầu tư xây dựng kể cả từ nguồn nội lực tự có, nguồn vay thương mại trong nước, từ các tổ chức tài chính nước ngoài và đa dạng hóa cả về hình thức vay, phương thức huy động vốn.

EVN cho biết sẽ bám sát Tổng sơ đồ và các hiệu chỉnh trên cơ sở tính toán điều chỉnh và dự báo biến động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ và giám sát chất lượng công trình cũng như chất lượng công tác khảo sát, thiết kế và chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn dự án.

Được biết, trong giai đoạn 2016-2020, EVN hoàn thành đưa vào vận hành 12 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093 MW, gần tương đương khối lượng được giao trong kế hoạch 5 năm (6.100 MW).

Đáng chú ý, trong đó đã hoàn thành vượt tiến độ các dự án thủy điện Lai Châu, nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. Hoàn thành đưa vào vận hành các dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 100 MWp để bổ sung nguồn cấp điện quốc gia. 

Khối lượng các công trình lưới điện 110-500kV đã hoàn thành đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016-2020 là 1.127 công trình (gồm 52 công trình 500 kV, 170 công trình 220 kV và 905 công trình 110 kV) với tổng chiều dài đường dây 13.831 km, tổng dung lượng trạm biến áp trên 90.280 MVA.

Toàn Thắng