(Chinhphu.vn) – Năm 2020 và trong giai đoạn 5 năm 2016-2020, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức tập trung vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Đây là thông tin được nhấn mạnh trong báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) diễn ra ngày 18/1 tại Hà Nội.

Vượt kế hoạch truyền tải

Theo ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT, năm 2020, Tổng công ty truyền tải sản lượng điện đạt 203,85 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh tập đoàn giao, tăng 2% so với năm 2019.

Trong năm 2020 vừa qua, EVNNPT cũng không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng lớn đến quá trình cung cấp điện cho phụ tải và gây mất điện trên diện rộng. Các sự cố đã được Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc  tập trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời với thời gian bình quân xử lý sự cố của EVNNPT trong năm 2020 là 15,68 phút, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch (30 phút).

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2020 của EVNNPT. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Tính trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, EVNNPT đã truyền tải tổng sản lượng 910,5 tỷ kWh, với tốc độ tăng trưởng điện truyền tải bình quân 7,9%/năm, thấp hơn so với mức tăng trưởng sản lượng điện truyền tải tại kế hoạch 5 năm Tập đoàn đã giao (9,4%); trong đó năm 2016 tăng trưởng cao nhất là 11,7% và năm 2020 thấp nhất là 2,0% do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19. 

Trong 5 năm, các chỉ tiêu thời gian bình quân xử lý sự cố giảm mạnh từ 42,65 phút năm 2016 xuống còn 15,68 phút năm 2020, tổng sản lượng điện truyền tải không cung cấp được giảm từ 0,0116% năm 2016 xuống còn 0,00114% năm 2020.  

Tuy nhiên, trong năm qua, giảm tỉ lệ tổn thất điện năng của Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2020, tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải đạt 2,23%, tăng nhẹ 0,08% so với kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch tập đoàn giao (2,15%).

Ông Phạm Lê Phú cho biết, kết quả này mặc dù còn cao hơn chỉ tiêu nhưng xuất phát từ phương thức vận hành truyền tải cao trên lưới điện 500 kV Bắc-Nam do các nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc và miền Trung phát cao trong các tháng cuối năm 2020.

“Việc truyền tải cao trên đường dây 500 kV Bắc-Nam trong các năm qua mặc dù gây tổn thất điện năng cao trên lưới điện truyền tải nhưng đã tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn thuỷ điện, huy động hợp lý các nguồn nhiệt điện than giá rẻ tại khu vực miền Bắc để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam; qua đó đã góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn tập đoàn”, ông Phạm Lê Phú nhận định.

Ngoài ra, công tác giảm thiểu sự cố đã được Tổng công ty và các đơn vị quyết liệt chỉ đạo và triển khai thực hiện. Mọi sự cố đều được phân tích, xem xét nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể để đưa ra các giải pháp xử lý khắc phục kịp thời.

Kết quả trong năm 2020, lưới truyền tải điện xảy ra 159 sự cố, tăng 20 sự cố so với năm 2019. Tuy nhiên, nếu loại trừ 36 sự cố do các cơn bão bất thường (số 5, 6, 9, 12, 13 vào khu vực miền Trung), Tổng công ty đã giảm 16 sự cố (giảm 11,6%) so với năm 2019.  

Tập trung giảm tổn thất trên lưới điện truyền tải

Dự báo, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đất nước và toàn cầu; lưới điện truyền tải 500 kV Bắc-Nam tiếp tục phải vận hành truyền tải cao trong giai đoạn các năm tiếp theo; tình trạng vi phạm hành lang lưới điện truyền tải vẫn diễn ra rất phức tạp và khó lường; tỉ trọng các nguồn NLTT tăng cao ảnh hưởng đến việc đảm bảo vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoáng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao những thành công EVNNPT đạt được trong 2020. Tuy nhiên, trong năm 2021 và giai đoạn tới, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, việc xây dựng các dự án còn nhiều khó khăn do giải phóng mặt bằng, huy động vốn…

“Đề nghị EVN tiếp tục chỉ đạo, bám sát, cùng với EVNNPT để đảm bảo hoạt động truyền tải điện ổn định, an toàn, liên tục, cung ứng điện cho kinh tê xã hội; đặc biệt, tiếp tục các giải pháp giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố; đẩy nhanh tiến độ các dự án như đường dây 500 kV mạch 3, năng lượng tái tạo…”, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng cờ thi điua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của EVNNPT. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Theo ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia trong những năm qua luôn phấn đấu đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định, đấu nối các nhà máy điện vào lưới điện quốc gia, cung cấp điện cho các trung tâm phụ tải để đảm bảo điện cho các cơ sở sản xuất, đời sống người dân.

Chỉ tiêu tổn thất điện năng mặc dù còn cao hơn 0,08% so với kế hoạch đặt ra, nhưng đây cũng là nỗ lực rất lớn của EVNNPT trong bối cảnh truyền tải điện Bắc-Nam lớn, ảnh hưởng mưa bão… Điều này góp phần cùng toàn tập đoàn giảm tổn thất điện xuống 6,42% (thấp hơn chỉ tiêu Thủ tướng giao 6,5%); tiệm cận mức tổn thất điện năng của các nước tiên tiến thế giới.

“Tập đoàn giao EVNNPT mức tổn thất điện năng năm 2021 là 2,2% Để đạt kết quả này, EVNNPT phải tập trung vào 2 nhiệm vụ cơ bản để giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố lưới điện”. 

Cụ thể, ông Dương Quang Thành đề nghị, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra hành lang tuyến, tránh sự cố xảy ra, giảm chỉ tiêu sự cố thấp hơn so với kế hoạch tập đoàn giao, tiệm cận chỉ tiêu suất sự cố của thế giới. Đồng thời, trong 2021, EVNNPT tiếp tục tập trung rà soát, từ đầu tư xây dựng, mua sắm, máy biến áp, thiết bị nhất thứ, nhị thứ… tiến tới không có sự cố do thiết bị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch EVNNPT khẳng định, Tổng công ty sẽ tăng cường kiểm tra kỷ luật vận hành, kiểm tra bảo vệ hành lang tuyến đường dây cao áp. Đồng thời tập trung xử lý các khiếm khuyết về chất lượng đối với các công trình lưới điện truyền tải; tuyệt đối không để xảy ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh sự cố.

Ngoài ra, EVNNPT sẽ đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện... để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động.

Toàn Thắng