(Chinhphu.vn) - Khi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng là thùng sắt rỗng, loại chuyên dùng để chứa đạn, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra thực tế 100%.

Ảnh minh họa

Hiện nay, theo Quyết định 80/2006/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng thì mặt hàng thùng sắt rỗng nêu trên không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hải quan đều thống nhất ý kiến, đây là mặt hàng có khả năng gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nên cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong quá trình nhập khẩu. 

Bộ Quốc phòng cho rằng, cần phải kiểm tra, quản lý chặt chẽ và làm rõ mục đích sử dụng trước khi thông quan. Đồng thời đề nghị Tổng cục Hải quan kiểm tra và xác nhận rõ về nguồn gốc hàng hóa; mở kiểm tra thực tế 100% các thùng đựng đạn nêu trên.

Để đảm bảo giải quyết thủ tục thông quan cho hàng hóa trên, nhưng vẫn quản lý chặt chẽ, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan địa phương phải thực hiện kiểm tra thực tế 100% đối với các lô hàng nhập khẩu được khai báo là thùng sắt rỗng, loại chuyên dùng để chứa đạn.

Ngoài hồ sơ nhập khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành, người nhập khẩu phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật sử dụng lô hàng nhập khẩu cho mục đích dân sự. Cơ quan Hải quan căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và văn bản cam kết của doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu.

N.Linh