(Chinhphu.vn) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vừa qua của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Ngân hàng Kiên Long) đã thống nhất thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.000 tỷ đồng, bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank và dự kiến chia cổ tức năm 2021 là 17%.

Bà Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiên Long cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Ngân hàng đạt 702,62 tỷ đồng. Ảnh: VGP/Minh Thi

Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thống nhất tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 13% cho cổ đông hiện hữu. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản ngân hàng đạt 57.282 tỷ đồng (tăng 12,09% so với năm 2019); tổng nguồn vốn huy động đạt 52.071 tỷ đồng (tăng 12,22%); dư nợ cấp tín dụng đạt 34.716 tỷ đồng (tăng 3,69%); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 158,21 tỷ đồng (tăng 84,14%). Các chỉ số an toàn hoạt động luôn bảo đảm giới hạn và thực hiện theo đúng quy định của NHNN.

Với kết quả đạt được trong năm 2020, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236.957.960.000 đồng lên 3.652.822.490.000 đồng dưới hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13% (Thực hiện theo phê duyệt của NHNN Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của Ngân hàng Kiên Long.

Năm 2021, Ngân hàng Kiên Long đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.000 tỷ đồng, chi cổ tức tỷ lệ 17%. Với những chiến lược và mục tiêu kinh doanh nhằm đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2021-2025, ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi. ĐHĐCĐ đã thống nhất chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Ngân hàng Kiên Long trong năm 2021.

Cụ thể: Tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%); tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng (tăng 14,08%); tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%); lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước là 152 điểm giao dịch (tăng 18 đơn vị), phát triển thêm kênh phân phối để tăng năng lực phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 17% (Kế hoạch tăng trưởng tín dụng, Kế hoạch phát triển mạng lưới, Kế họach chia cổ tức: Thực hiện theo phê duyệt của NHNN Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Bà Trần Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Kiên Long cho biết: “Tính đến ngày 31/3/2021, tỉ lệ nợ xấu của Ngân hàng Kiên Long là 1,19%, giảm 3,22% so với tỉ lệ nợ xấu ngày 31/12/2020. Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng là 509 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ lãi phải thu từ hoạt động tín dụng/tổng tài sản là 0,82% và tỉ lệ lãi phải thu từ hoạt động tín dụng/tổng dư nợ là 1,42%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng Kiên Long đạt 702,62 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng cao là do trong quý I năm 2021, ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản cho vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) theo Phương án cơ cấu lại Ngân hàng Kiên Long gắn với xử lý nợ xấu đã được NHNN phê duyệt.

: Cổ đông biểu quyết tại Phiên họp ĐHĐCĐ Ngân hàng Kiên Long ngày 29/4/2021. Ảnh: VGP/Minh Thi

Bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank

Ngân hàng sẽ bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank. Tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Kiên Long sau bổ sung gồm: Kienlongbank và/hoặc KSBank. Việc bổ sung tên gọi mới nhằm truyền tải thông điệp rõ ràng về tầm nhìn và sứ mệnh chiến lược giai đoạn mới với những ý nghĩa như là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất trên nền tảng số, được khách hàng ưu tiên lựa chọn cho mọi nhu cầu tài chính, là định chế tài chính hàng đầu mang khát vọng cho một Việt Nam cường thịnh; là đối tác tài chính tin cậy và thân thiết nhất của khách hàng bằng các giải pháp tư vấn linh hoạt, bằng bản lĩnh đồng hành, năng lực đổi mới và kiến tạo nên những hệ sinh thái kết nối giá trị dựa trên nền tảng số tiên tiến, góp phần đưa hình ảnh Ngân hàng Kiên Long đến gần hơn với khách hàng, đồng thời thể hiện Ngân hàng Kiên Long sẵn sàng thay đổi để phát triển.

Tại phiên họp, các cổ đông đã thống nhất về việc thay đổi nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 liên quan đến việc trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với ông Lê Khắc Gia Bảo; phân công bà Trần Thị Thu Hằng phụ trách hoạt động của HĐQT từ ngày 3/5 đến hết ngày 25/5 và sẽ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long kể từ ngày 26/5.

Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng chiến lược trong thời gian tới, ngày 3/5 vừa qua, Ngân hàng Kiên Long đã tổ chức cuộc họp HĐQT. Theo đó, các thành viên HĐQT đã thông qua việc thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Hồng Phương kể từ ngày 3/5, thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 của ông Lê Hồng Phương theo nguyện vọng cá nhân và sẽ trình ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất để biểu quyết thông qua.

Với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể CBNV, ban lãnh đạo cùng sự ủng hộ tin tưởng của quý cổ đông và khách hàng, Ngân hàng Kiên Long sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng tiếp tục phát triển an toàn và hiệu quả trong thời gian sắp tới.

Minh Thi