(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm của đơn vị đạt 3.060 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch/năm và tăng 8% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn vừa công bố, tổng doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đạt 91.696 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ (tức giảm 5%). Số doanh thu giảm chủ yếu là do giá dầu thô thế giới bình quân 6 tháng năm 2019 là 54,9 USD/thùng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex là 3.060 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 5.154.128 m3/tấn, tăng 1% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh xăng dầu là 1.628 tỷ đồng (chiếm 53% lợi nhuận hợp nhất).

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu của Tập đoàn bao gồm lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 380 tỷ đồng; kinh doanh gas đạt 104 tỷ đồng; vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 122 tỷ đồng; lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 312 tỷ đồng; kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 64 tỷ đồng; kinh doanh kho đạt 131 tỷ đồng; lợi nhuận từ các lĩnh vực kinh doanh khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, công nghệ thông tin, dịch vụ và hoạt động tài chính, thu nhập khác đạt 319 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Petrolimex nộp ngân sách 21.350 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 là 2.545 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 11%.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Petrolimex cho biết sẽ tập trung điều chỉnh linh hoạt cơ cấu, chủng loại sản phẩm kinh doanh phù hợp theo nhu cầu của từng vùng thị trường; kết hợp với chính sách khuyến khích gia tăng sản lượng đối với các mặt hàng có hiệu quả.

Ngoài ra, Tập đoàn tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển mới cửa hàng xăng dầu trên các trục đường mới mở, nâng cấp hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có và triển khai xây dựng kho xăng dầu Thanh Hóa.

Tập đoàn cũng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương án giảm vốn Nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và phương án sáp nhập PGBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trên nguyên tắc.

Cùng với đó, Petrolimex sẽ triển khai đồng bộ việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của Tập đoàn, tập trung rà soát, đánh giá và báo cáo phương án tổng thể trình cấp có thẩm quyền nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nhà, đất và tài sản hiện có theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP.

Linh Đan