(Chinhphu.vn) – Ngày 5/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được tổ chức trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiên phong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước

Tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống VietinBank.

Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh:VGP.

Bước sang năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế và đời sống xã hội. VietinBank đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, NHNN, tiên phong, đi đầu, chủ động triển khai quyết liệt, có kết quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến hết tháng 5/2020, ngân hàng đã giải ngân trên 160 nghìn tỷ đồng cho hơn 8.000 khách hàng; thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.700 khách hàng với dư nợ gốc và lãi được cơ cấu là gần 8 nghìn tỷ đồng. Toàn hệ thống VietinBank đã nỗ lực tối đa để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục; cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục; ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế.

VietinBank đã chủ động hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, khai thác tối đa các nguồn lực, bứt phá, tạo bước tiến lớn trong kinh doanh, bảo đảm phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững. Cải thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả, theo thông lệ tốt của quốc tế; đáp ứng toàn diện các yêu cầu tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống CNTT.

VietinBank triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu lại nguồn nhân lực, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Triển khai 6 hóa (Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa, Cá nhân hóa trách nhiệm, Hợp tác hóa) trong các hoạt động, phát triển Văn hóa doanh nghiệp, hình thành bản sắc riêng, khẳng định vị thế trên thị trường. Đi đôi với thực hiện thành công nhiệm vụ kinh doanh, NHCTVN tiếp tục tham gia có trách nhiệm, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, NHNN Việt Nam, cùng sự nỗ lực vươn lên của toàn hệ thống; Đảng bộ VietinBank đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ đã đề ra.

Đại hội lần thứ X với "Đoàn kết - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển" của Đảng bộ VietinBank tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng.  Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX. Bầu Ban Chấp hành khóa X gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển ngân hàng trong giai đoạn mới…

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh:VGP.

Bí thư Lê Đức Thọ khẳng định, Đảng bộ VietinBank sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời, có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy ngân hàng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, đảng viên am hiểu sâu về công tác đảng; đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động; đổi mới sáng tạo trong phát triển, tiếp tục thực hiện khẩn trương, có kết quả Chương trình “6 hóa”; đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Đảng bộ xác định về quyết tâm thực hiện thành công 2 khâu đột phá. Thứ nhất là đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng là nền tảng chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng; chuyển dịch mạnh mẽ phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Thú hai là ứng dụng mạnh mẽ, sáng tạo Cách mạng Công nghiệp 4.0, thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số là động lực phát triển VietinBank.

Phát huy vai trò của cơ sở Đảng đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế-xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương phát biểu. Ảnh:VGP.

Bên cạnh các kết quả đạt được, VietinBank cũng đã thẳng thắn nhận diện những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ trước. Đây là điểm mà Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, thống nhất các giải pháp thực hiện để khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương nhận định: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước” là nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ VietinBank.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, đề nghị Đại hội tiến hành đầy đủ các nội dung theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Đảng bộ khóa tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Ảnh:VGP.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng biểu dương Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc khối hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Minh