(Chinhphu.vn) - Sáng 30/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có cuộc hội đàm trực tuyến với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tắc Xuân Y.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Ảnh:VGP/Nguyễn Hoàng
Cuộc hội đàm nhằm mục đích tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo chí và các lĩnh vực khác trong công tác tuyên giáo của mỗi Đảng.

Tại cuộc hội đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Từ đầu năm 2021 đến nay, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có các cuộc điện đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Campuchia.

Đặc biệt, tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào tháng 2/2021, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định hai nước Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của đại dịch COVID-19 đối với sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực về mọi mặt.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay và trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương là tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu, cung cấp luận cứ khoa học lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa và phát triển toàn diện con người Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, như: Phát huy vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan tuyên giáo các cấp trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; chú trọng biên soạn các tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng; linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết, phù hợp với tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của báo cáo viên và của mỗi cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bê. Ảnh:VGP/Nguyễn Hoàng
Về phía Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tắc Xuân Y nhấn mạnh, trên nền tảng hòa bình và sự ổn định chính trị, Chính phủ Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đã đưa ra mục tiêu phát triển, phấn đấu đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Về quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Đảng, nhân dân hai nước ngày càng được khẳng định và được củng cố toàn diện trên nhiều lĩnh vực theo tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác lâu dài. Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã đóng góp không nhỏ vào việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Tại cuộc hội đàm, các đại biểu của hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của mỗi Đảng; công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; công tác đấu tranh phản bác các điểm quan sai trái, thù địch, chống phá quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia; công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia sẽ thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; làm phong phú và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, từ đó củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia./.

Nguyễn Hoàng