(Chinhphu.vn) - Sáng 12/1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tổ chức Thảo luận mở trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 20 năm thông qua Nghị quyết 1373 (2001) về phòng chống khủng bố quốc tế.

Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức Thảo luận mở trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 20 năm thông qua Nghị quyết 1373 về phòng chống khủng bố quốc tế.

Theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, phiên thảo luận do Bộ trưởng Ngoại giao Tunisia chủ trì và có sự tham dự của các Bộ trưởng Ấn Độ, Ireland, Kenya, Na Uy, Anh, Estonia, Saint Vincent and Grenadines.

Phó Tổng Thư ký phụ trách Văn phòng Chống khủng bố của LHQ (OCT) Vladimir Voronkov, Trợ lý Tổng Thư ký phụ trách Cơ quan điều hành Chống khủng bố (CTED) Michele Coninsx và đại diện một tổ chức phi chính phủ Nigeria cũng tham dự và báo cáo HĐBA.

Nhân dịp này, HĐBA đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch về phòng chống khủng bố quốc tế.

Thông tin về nội dung phòng chống khủng bố quốc tế, các báo cáo viên cho rằng, trong 20 năm qua, nguy cơ khủng bố toàn cầu tiếp tục phát triển, các nhóm khủng bố quốc tế không ngừng tìm kiếm các phương thức hoạt động mới, đẩy mạnh sử dụng không gian mạng và công nghệ thông tin, cấu kết với tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Vladimir Voronkov cho rằng, các nước cần tái khẳng định cam kết đoàn kết quốc tế chống khủng bố thông qua hợp tác quốc tế và tăng cường năng lực; giải quyết các nguyên nhân sâu xa của chủ nghĩa khủng bố, tăng khả năng chống chịu bạo lực cực đoan; thu hút sự tham gia của thanh niên, phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ trong nỗ lực chung.

Phó Tổng Thư ký phụ trách OCT khẳng định, OCT cam kết tăng cường hợp tác với CTED, cũng như các cơ quan, tổ chức trong Mạng lưới thỏa thuận toàn cầu chống khủng bố.

Phát biểu tại sự kiện, bà Michele Coninsx nhấn mạnh, CTED cam kết thúc đẩy theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐBA trên cơ sở cách tiếp cận dựa trên quyền con người; đề nghị các chính sách, pháp luật chống khủng bố của quốc gia cần phù hợp với các quy định pháp luật và bảo đảm quyền con người.

Trong phát biểu, các thành viên HĐBA ủng hộ HĐBA tập trung vào việc ngăn ngừa bạo lực, cực đoan và thúc đẩy văn hóa hòa bình, đối thoại. Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế ở các cấp độ quốc tế, khu vực và huy động sự tham gia của toàn xã hội, trong đó có các tổ chức phi chính phủ trong các nỗ lực phòng chống khủng bố quốc tế.

Nhiều nước nêu yêu cầu các biện pháp chống khủng bố phải phù hợp với Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và việc không được lợi dụng danh nghĩa chống khủng bố quốc tế để phục vụ các mục đích khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ cho rằng, kể từ sau khi Nghị quyết 1373 được thông qua, HĐBA đã thúc đẩy khuôn khổ thể chế về chống khủng bố toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, cuộc chiến chống khủng bố đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà khẳng định cần thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trên cơ sở Hiến chương LHQ, trong đó, tập trung vào ngăn ngừa và chấm dứt xung đột, loại bỏ các điều kiện thuận lợi cho khủng bố, tăng cường khả năng của các cộng đồng chống lại nguy cơ tuyên truyền bạo lực cực đoan và khủng bố.

Đại diện Việt Nam cho rằng, đoàn kết và đề cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố sẽ tạo thành sức mạnh chung của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ và các phát triển mới của chủ nghĩa khủng bố; tái khẳng định cam kết của Việt Nam tham gia cùng nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến này.

Nghị quyết 1373 (2001) được HĐBA nhanh chóng thông qua với toàn bộ phiếu thuận ngay sau thảm kịch 11/9 tại Mỹ.

Nghị quyết có nội dung chính về các nghĩa vụ của quốc gia nhằm chống nguy cơ khủng bố toàn cầu, hình sự hóa tội tài trợ khủng bố, phong tỏa các tài khoản, quỹ liên quan đến khủng bố, chia sẻ thông tin và hợp tác quốc tế.

Nghị quyết cũng thành lập Ủy ban chống khủng bố gồm đại diện 15 nước thành viên HĐBA, được hỗ trợ bởi Cơ quan điều hành (CTED) thành lập năm 2004.

Cho đến nay, HĐBA đã thông qua gần 20 nghị quyết và hàng chục Tuyên bố Chủ tịch về lĩnh vực chống khủng bố.