(Chinhphu.vn) – Bắt đầu từ khóa D45 (2014) , Học viện An ninh Nhân dân sẽ áp dụng chuẩn đầu ra về tiếng Anh bằng bài thi TOEIC, chuẩn đầu ra về trình độ sử dụng Tin học văn phòng bằng bài thi MOS cho sinh viên Học viện.

Ký kết thỏa thuận giữa Học viện An ninh và IIG Việt Nam.

IIG Việt Nam sẽ hỗ trợ tài liệu giảng dạy và tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế MOS cho giáo viên Khoa Toán-Tin học của Học viện An ninh Nhân dân.

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học của Học viện An ninh Nhân dân sẽ hoạt động như một Trung tâm khảo thí được ủy quyền bởi IIG Việt Nam triển khai nhận đăng ký và hỗ trợ tổ chức thi đối với các bài thi TOEIC và MOS tại địa điểm thi Học viện An ninh Nhân dân - Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là nội dung Thỏa thuận Hợp tác về nâng cao năng lực tiếng Anh, kỹ năng công nghệ thông tin của sinh viên và trình độ giảng dạy của giáo viên Học viện theo chuẩn quốc tế TOEIC (về tiếng Anh) và MOS (về công nghệ thông tin) Học viện An ninh Nhân dân đã ký kết với  IIG Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác này là một hoạt động để thực hiện các định hướng đổi mới, phát triển dạy và học của Học viện An ninh Nhân dân từ năm 2015, tầm nhìn tới năm 2020.

Thỏa thuận này đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu triển khai các phương thức và chương trình đào tạo hiện đại để nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao toàn diện cho lực lượng công an nhân dân.

Trong lộ trình nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên nhằm đạt chuẩn đầu ra yêu cầu về TOEIC, Học viện An ninh Nhân dân đã từng bước áp dụng chương trình học tiếng Anh trực tuyến English Discoveries Online (EDO) để hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập ngoại ngữ của nhà trường.

Nguyệt Hà