(Chinhphu.vn) - Các đoàn khách của công ty du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch được giảm giá vé tàu đến 40%.

Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ 16/4, công ty thực hiện nhiều chương trình giảm giá vé hấp dẫn, áp dụng cho đoàn 10 người trở lên của các công ty du lịch tham gia các hiệp hội, chương trình kích cầu du lịch.

Cụ thể, giảm 40% giá vé ghế ngồi và 20% giá vé giường nằm các tàu SE3, SE4 chạy từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần với hành trình có ga đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng, ga đến từ Huế-Hà Nội và ngược lại.

Giảm 25% giá vé ghế ngồi và 15% giá vé giường nằm các tàu SE3, SE4 chạy từ thứ hai đến thứ tư, vé có hành trình trong chặng Sài Gòn-Quảng Ngãi và ngược lại, Đà Nẵng-Hà Nội và ngược lại; tàu SE7, SE8, SE9, SE10 chạy các ngày từ thứ hai đến thứ năm trong chặng Sài Gòn-Đà Nẵng và ngược lại, Huế-Hà Nội và ngược lại.

Tàu SE22, SE26, SQN2, SQN4, SQN6…, SNT2, SNT4, SNT6… chạy thứ hai, ba, tư, bảy, chủ nhật và tàu SE21, SE25, SQN1, SQN3, SQN5…, SNT1, SNT3, SNT5 chạy từ thứ hai đến thứ sáu; tàu SPT2, SPT4, SPT6… chạy từ thứ hai đến thứ năm, chủ nhật và tàu SPT1, SPT3, SPT5 chạy từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Các loại vé giảm giá này sẽ được giảm thêm 10% khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

Công ty cũng giảm 20% giá vé ghế ngồi và 15% giá vé giường nằm các tàu SE3/4 chạy từ thứ năm đến chủ nhật; SE7, SE8, SE9, SE10 chạy từ thứ sáu đến chủ nhật; tàu SE22, SE26, SQN2, SQN4, SQN6…, SNT2, SNT4, SNT6… chạy thứ năm, thứ sáu hằng tuần và các tàu SE21, SE25, SQN1, SQN3, SQN5…, SNT1, SNT3, SNT5 chạy vào thứ bảy, chủ nhật; tàu SPT2, SPT4, SPT6… chạy vào thứ sáu, thứ bảy và tàu SPT1, SPT3, SPT5 chạy vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.

Tất cả các vé tàu giảm giá trên phải được mua trước ngày đi tàu ít nhất là 5 ngày, còn nếu mua trước ít hơn 5 ngày mỗi mức giảm sẽ giảm 2%.

Ngoài ra, công ty cũng giảm giá vé tàu cho hướng dẫn viên theo đoàn tùy theo số lượng người trong đoàn khách.