Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa công bố số liệu kết quả kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới năm 2019.

Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp (DNBH), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tính là 3.590 tỷ đồng.
Với ô tô, doanh thu phí bảo hiểm là 2.825 tỷ đồng, còn số tiền bồi thường tai nạn là 927 tỷ đồng.
Với xe máy, doanh thu phí bảo hiểm là 765 tỷ đồng, còn số tiền bồi thường tai nạn là 45 tỷ đồng.
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng cho biết, số tiền bồi thường bảo hiểm (chưa tính dự phòng bồi thường cho các tổn thất chưa phát sinh theo quy định) ước tính: 972 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bồi thường tai nạn cho ô tô là 927 tỷ đồng, xe máy là 45 tỷ đồng.
Các con số trên chưa tính các khoản chi phí của DNBH như hoa hồng bảo hiểm (ô tô 5%, xe máy 20% doanh thu), chi phí kinh doanh trực tiếp, chi phí quản lý doanh nghiệp.
Sau hơn 10 năm, các DNBH đã bồi thường giải quyết bồi thường bảo hiểm hỗ trợ cho nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả. Thời gian qua đã bồi thường bảo hiểm cho 593.658 vụ tai nạn giao thông, trung bình 9 triệu đồng/vụ; trong đó có 101.214 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng/vụ.
Huy Thắng