(Chinhphu.vn) - Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song công tác bảo đảm an sinh xã hội được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Theo đó, 4.800 tỷ đồng đã được dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo.

Báo cáo tổng hợp kinh tế-xã hội được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 cho biết  công tác chăm lo cho an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, huy động hiệu quả nguồn lực của xã hội, cộng đồng đối với công tác này.

Theo đó, các cấp, các ngành đã tập trung rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của các đối tượng chính sách (người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ...) để có biện pháp quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Tính đến hết tháng 2, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 116.431 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên vay vốn với tổng doanh số cho vay trên 5.275 tỷ đồng. Đến nay, cả nước đã có 92/291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Theo báo cáo sơ bộ, tổng kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong quý I/2020 là hơn 4.800 tỷ đồng (trong đó quà cho đối tượng chính sách, người có công là 2.900 tỷ đồng; người nghèo là 1.300 tỷ đồng; cứu đói, cứu trợ khác là 600 tỷ đồng), hơn 17,5 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng...

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết đời sống dân cư trong tháng 3 còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và do tác động của đầu kỳ giáp hạt. Trong quý I/2020, cả nước có 12.400 lượt hộ thiếu đói, giảm 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Hoàng