(Chinhphu.vn) - Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 6/11/2013


Theo Ban Quản lý, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2013.

Vì vậy, các cơ quan, đoàn thể, đồng bào trong nước, Việt kiều và người nước ngoài tiếp tục được đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ từ ngày 6/11 tới.

Bình Minh