(Chinhphu.vn) - Trong tháng 3, tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) được đánh giá phân loại lần đầu xếp loại A, B chỉ đạt 72,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 (78%).
Chỉ hơn 70% cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng.
Bên cạnh đó, việc tổ chức tái kiểm tra các cơ sở xếp loại C thì có đến 100% cơ sở sơ chế, chế biến rau, củ, quả vẫn xếp loại C; khoảng 62,5% cơ sở sơ chế, chế biến cây công nghiệp xếp loại C. Tỷ lệ này tăng gấp đôi so với số cơ sở xếp loại C cùng kỳ năm 2013 (49,7%.).

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban của Bộ NNPTNT diễn ra chiều 3/4.

Tại cuộc họp này, đại diện Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) nhấn mạnh, kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong tháng 3 cho thấy nhiều cơ sở có mức độ vi phạm gia tăng hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2013.

Đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nguồn gốc động vật, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được kiểm tra đánh giá lần đầu xếp loại A, B là 71%, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2013. Tổ chức tái kiểm tra các cơ sở loại C cho thấy vẫn còn 85,71%, số cơ sở xếp loại C, tăng so với cùng kỳ năm 2013 (49,7%).

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được kiểm tra đánh giá lần đầu xếp loại A, B là 65%, giảm so với năm 2013 (80%). Tái kiểm tra các cơ sở loại C có đến 96,4% số cơ sở vẫn loại C, tăng hơn hẳn so với năm 2013 (52,2%).

Đặc biệt, trong tháng 3, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tổ chức kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm lần đầu cho 5 cơ sở sản xuất thủy sản xuất khẩu, trong đó có 1 cơ sở không đạt yêu cầu.

Thời gian tới, Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản dự kiến sẽ trình Bộ NNPTNT phê duyệt chương trình thí điểm việc công khai kết quả xếp loại A, B, C tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và thí điểm cấp giấy chứng nhận sản phẩm được sản xuất, kinh doanh theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn

Đỗ Hương