(Chinhphu.vn) – Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết trong vụ sản xuất Đông Xuân 2018 – 2019 của các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong cả 3 đợt lấy nước là 4,42 tỷ m3 nước, thấp hơn so với lượng xả cùng kỳ các vụ sản xuất trước.

Theo Tổng cục Thủy lợi tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong đợt 1 sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019 của các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 1,18 tỷ m3, đợt 2 là 1,50 tỷ m3, đợt 3 là 1,74 tỷ m3, tổng cộng 3 đợt là 4,42 tỷ m3 nước.

Các trạm bơm đã được huy động tối đa trong các đợt xả nước để phục vụ sản xuất. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Tổng cục Thủy lợi cho biết để bảo đảm bổ sung nước cho hạ du theo kế hoạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tăng cường phát điện trước các đợt lấy nước khoảng 3 ngày và duy trì tối đa công suất phát điện để dâng mực nước hạ du sông Hồng (trừ thời gian đợt 1).

Tuy nhiên, trong thời gian các đợt lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội duy trì thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu (không thấp hơn +2,2m). Thực tế, tổng số giờ  mực nước đạt từ +2,2m trở lên trong các đợt lấy nước là 33 giờ, chiếm 13,75% số giờ lấy nước (gồm: Đợt 1 được 5 giờ, đợt 2 được 22 giờ và đợt 3 được 6 giờ).

Tổng lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện ở mức thấp, so với năm 2018 thấp hơn 1,32 tỷ m3, 2017 thấp hơn 0,25 tỷ m3, 2015 thấp hơn 0,65 tỷ m3, chỉ cao hơn năm 2016 là năm có lượng mưa trái mùa lớn khoảng 1,4 tỷ m3 .

Đánh giá của Tổng cục Thủy lợi cho thấy, mặc dù nguồn nước không bảo đảm yêu cầu nhưng tiến độ lấy nước được thực hiện nhanh, cao hơn cùng kỳ các năm gần đây, nhiều địa phương đã hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước trước khi bắt đầu lấy nước đợt 3, như: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ.

Các địa phương phải lấy nước đợt 3 gồm Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hà Nội; trong đó, một số khu vực thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước các năm trước đây nhưng cũng hoàn thành cấp nước sớm hơn các năm trước, như: khu vực thuộc vùng cấp nước của hệ thống thủy lợi Bắc Đuống (tỉnh Bắc Ninh), hệ thống thủy lợi sông Tích (TP Hà Nội); khu vực có tiến độ lấy nước chậm nhất là huyện Mê Linh (TP Hà Nội).

Tổng kết công tác lấy nước phục vụ sản xuất Đông Xuân 2018 – 2019 của các tỉnh khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ của Tổng cục Thủy lợi nhấn mạnh: Công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành các đợt lấy nước được thực hiện sâu sát, quyết liệt, mọi khó khăn phát sinh, đề xuất, kiến nghị của các địa phương đều được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

Từ công tác chỉ đạo, phối hợp tốt nên đã tiết kiệm nước xả từ các hồ chứa thủy điện, đồng thời vẫn đảm bảo nước phục vụ sản xuất, dân sinh. Điển hình như việc điều chỉnh giảm mực nước đợt 1 thấp hơn +2,2 m (tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước của các cống, vùng ảnh hưởng triều, mực nước ở Hà Nội chỉ yêu cầu ở mức từ 1,6-1,8 m để đẩy mặn hiệu quả).

Trong 6 ngày cuối của đợt 3, đã điều chỉnh duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây ở mức +2,5m, đảm bảo trạm bơm dã chiến Phù Sa và Thanh Điềm vận hành lấy nước hiệu quả (tương đương mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Hà Nội khoảng + 1,57m). Việc điều hành này hiệu quả này dựa trên thực tiễn, nếu vận hành tối đa công suất các nhà máy thủy điện thì mực nước sông Hồng vẫn không đủ cho các trạm bơm chính vận hành, nên việc hạ thấp mực nước đủ để cho các trạm bơm dã chiến hoạt động, đồng thời duy trì đủ thời gian đã giảm đáng kể tổng lượng xả và vẫn bảo đảm mục tiêu cấp đủ nước phục vụ gieo cấy lúa.

                                                                                                                                             Toàn Thắng