(Chinhphu.vn)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh sản phẩm nước mía không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM vừa tiến hành triển khai kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm đang lưu thông trên thị trường nhằm giám sát mối nguy an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao.

Theo đó, Chi cục đã lấy 21 mẫu thực phẩm (6 mẫu cà phê, 6 mẫu đậu hũ trắng, 4 mẫu đậu hũ ky, 5 mẫu nước mía) tại các điểm kinh doanh nước giải khát pha chế, cửa hàng kinh doanh cà phê, quầy bán đậu hũ tại các chợ trên địa bàn 6 quận (Q.3, Q.8, Q.Tân Bình, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận).

Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho thấy, 6/6 mẫu cà phê không phát hiện chất tạo bọt Sodium laudryl sulfate; 6/6 mẫu đậu hũ trắng không phát hiện chất bảo quản Natri tripolyphotphate và Natri sulfite; 4/4 mẫu đậu hũ ky không phát hiện chất bảo quản Natri tripolyphotphate và có hàm lượng oxit sắt từ nằm trong giới hạn cho phép; 5/5 mẫu nước mía không phát hiện  E.Coli, Streptococci faecal, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens. 

Riêng chỉ tiêu vi sinh vật hiếu khí, Coliforms và số nấm men, nấm mốc trong nước mía lại vượt quá mức giới hạn cho phép (theo QCVN 6-2:2010/BYT, nhóm nước giải khát không cồn) .

Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, Chi cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh sản phẩm nước mía không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

                                                                                                                        Hiền Minh